Rektor har beslutat att stödja studenttidningen Ergo i tre år (2022-2024). I år avsätts 850 000 kr, 2023 750 000 kr och 2024 650 000 kr.

Frågan om finansieringen av Ergo blev akut våren 2021 när styrelsen för Uppsala studentkår planerade att lägga ner Ergo. Universitetet erbjöd medel för att tillfälligt pausa processen att lägga ner studenttidningen och Ergo kunde fortsätta sin verksamhet. Nu har rektor beslutat om fortsatt stöd i tre år.

Ergo gick från papperstidning till webbtidning vårterminen 2020 för att spara pengar. Ergo är obunden gentemot kårstyrelse och opposition.