I mitten av maj berättade vi om att det är långa leveranstider på datorer och annan IT-utrustning här i medarbetarportalen. Nu har de som arbetar med inköp och support av IT-utrustning bett oss att skriva om det igen för att betona problemet.

Datorer och IT-utrustning som normalt kanske tar ett par veckor att leverera kan dröja flera månader.

Långa leveranstider på datorer är ett globalt problem och bottnar i brist på komponenter och en ökad efterfrågan på grund av att många arbetar hemma under pandemin plus att pandemin har skapat transportproblem världen över. Det finns helt enkelt för liten tillverkningskapacitet globalt sett för vissa komponenter.

Alla behöver vara medvetna om problemet

– Om en beställare förväntar sig en till två veckors leveranstid, eller kortare, och efter beställning får tillbaka att en förväntad leveranstid på över två månader så finns förstås risk för missnöje, säger Gunnar Herlitz, enhetschef för service och support vid avdelningen för universitetsgemensam IT.

Det är därför viktigt att så många som möjligt vet om - och planerar för - problemet med långa leveranstider av IT-utrustning. Eftersom det på universitetet finns många olika rutiner för hur IT-utrustning beställs är det viktigt att alla medarbetare är medvetna om det här problemet.

– De flesta har nog läst om de allmänna leveransproblem som finns runt omkring oss idag på grund av pandemin. Men ofta uteblir kopplingen till att det även gäller på jobbet. Förvåningen är ofta stor när vi vidarebefordrar leverantörens information om beräknad leveranstid till beställaren.

Fortsatt sena beställningar

Eventuellt kan det vara ett missförstånd kring de rekommendationer som finns för IT-utrustning avsedd för vanligt kontorsarbete. Rekommendationen bygger mer på de tekniska specifikationerna än den aktuella tillgängligheten.

– Modellerna är i själva verket mer rekommenderade på grund av tekniska specifikationer, prisvärdhet och leverantörens support efter leverans.

Delar av universitetet har fortsatt att beställa IT-utrustning med förväntan att leveranstiderna är ett par veckor.

– Men det finns också exempel där institutioner uppmanat sina avdelningschefer att lägga beställning av IT-utrustning så snart som möjligt vid nyanställningar. Resultatet har då oftast varit att utrustningen har funnits på plats när den anställde har kommit. En institution tidigarelade också sin återkommande samlade beställning av uppskattat antal nya datorer och skärmar. Den lades i år vid midsommar och i just det specifika fallet är det senaste beskedet från leverantören att datorerna kommer i slutet av oktober.

Läget ljusnar troligen först 2023

I dagsläget ser det ut som att problemet kommer att fortsätta under hela 2022.

– En av många analyser påstår att komponenterna kan vara en bristvara fram till slutet av 2022. Under 2023 vänder det sedan enligt analysen till en överkapacitet inom tillverkning. Det finns olika analyser av situationen och det kan mycket väl lösas tidigare. Men vi kan nog räkna med komponentbrist under större delen av 2022.

Planera i god tid

De här långa leveranstiderna på IT-utrustning innebär att alla måste tänka efter och planera sin verksamhet på ett annat sätt än vi är vana vid sedan tidigare.

– Många väntar med beställning tills dess att den nyanställde har kommit på plats med motiveringen att hen själv får bestämma utrustning. Men med leveranstider på tre månader måste IT-rustningen beställas samtidigt som personen anställs - om man ska kunna förvänta sig att utrustningen finns på plats när den nyanställde kommer. Vill det sig illa finns det inte någon utrustning att låna.

Det här gäller förstås även utrustning som behöver bytas ut för befintlig personal. Om man inte beställer i tid och det inte finns någon utrustning att låna uppstår en situation där den anställde inte har någon dator.

– Den nya medarbetaren kan då förstås inte utföra det arbete som förväntas med allt vad det innebär.

Om man inte kan arbeta på grund av det inte finns någon dator så är det förstås också lätt hänt att det väcker missnöje och troligen besvikelse över sin arbetsgivare.