Universitetshusets salar är idag hyresfria för undervisning och examination och beslutet innebär en förlängning av det beslutet med förtydligandet att det också gäller disputationer.

Bakgrunden till beslutet är förstås pandemin och behovet att ha stora undervisningslokaler för att göra det möjligt med utglesning bland studenterna.