Hållbara hälso- och välfärdssystem är centrala för samhällets beredskap och förmåga att hantera utmaningar, något som den pågående covid-19-pandemin tydligt har visat. Ett område som särskilt hamnat i fokus är äldreomsorgen. Problemen inom äldreomsorgen återfinns sannolikt på såväl system- som organisations- och praktiknivå, men varierar också mellan olika kommuner.

För att hantera detta finns det både behov av ny kunskap och att den kunskap som finns kan komma till nytta. Forte utlyser därför medel till forskning som kan möta utmaningarna inom äldreomsorgen.

Utlysningen stänger 1 oktober 2020, kl 14:00.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.