Första Kriteriumtiteln med en författare från Uppsala universitet gavs ut i september 2021. Det är forskningspubliceringen "Birgittinerna och deras bilder. En studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500" skriven av Eva Lindqvist Sandgren, lektor vid konstvetenskapliga institutionen.

Kriterium är en kvalitetsstämpel

Kriterium är ett samarbete mellan flera svenska lärosäten, förlag, bibliotek och forskningsfinansiärer. Syftet är att sakkunniggranska och publicera svenska vetenskapliga böcker med open access.

Kriterium är inte ett förlag, utan en kvalitetsmärkning. Rent formellt är Kriterium en skriftserie, där publiceringen alltid sker i samarbete med en annan utgivare. De titlar som ingår i Kriterium ges alltså samtidigt ut på något av de etablerade sätten: i en universitetsserie, på ett förlag eller i en annan akademisk serie. Det är där den praktiska delen av publiceringsarbetet sker – Kriterium som publiceringskanal tillför och hanterar den vetenskapliga kvalitetsgranskningen.

Kriterium är öppet för vetenskapliga böcker från alla lärosäten och förlag.

Form som passar humanister

– Kriteriumstämpeln innebär att texten refereegranskats av två sakkunniga. Till skillnad från andra monografier som inte granskas räknas detta som ett ”mer vetenskapligt" arbete. Viktigt inte minst i allt bibliografiskt hetsmätande, säger Eva Lindqvist Sandgren. Det innebär att man som forskare inte bara måste skriva artiklar för att få granskning utan att man kan få det på hela böcker. Ibland passar det kanske bättre med en bok än en eller flera korta artiklar, och då är det här utmärkt! För oss humanister är det väldigt bra med en form som INTE är skräddad efter naturvetarnas verksamhet utan som passar oss.

Eva Lindqvist Sandgren tycker att själva processen för att få Kriteriumstämpeln fungerade bra och gick smidigt.

– Det var inte svårt och inte krångligt. Det vara bara att mejla till dem. Den som fick mest jobb i processen var Acta-seriens redaktör. Redaktören skötte alla kontakter mellan Kriterium och granskarna. Jag fick utlåtandena precis som vid vilken granskning som helst.

Skulle du rekommendera andra att ansöka om Kriteriumstämpeln?

– Ja, absolut.