Dekaner

  • Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten (omval)
  • Mathias Hallberg, dekan för farmaceutiska fakulteten (omval)

Prodekaner

  • Mats Målqvist, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid medicinska fakulteten (nyval)
  • Anja Sandström, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten (omval)
  • Peter Stålberg, prodekan för utbildning på forskarnivå (nyval)
  • Tove Fall, prodekan för forskningsinfrastruktur (nyval)
  • Christel Bergström, prodekan för samverkan (omval)
  • Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten (omval)