Den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen kom den 11 oktober 2023 med sitt slutbetänkande. I utredningen föreslår att tre nya myndigheter ska inrättas:

  • Vetenskapsmyndigheten, som ska styras av forskarnas egna prioriteringar och ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.
  • Myndigheten för strategisk forskning, som ska stödja forskning och innovation av stor betydelse för samhälle och näringsliv.
  • Innovationsmyndigheten, som ska underlätta implementering av forsknings- och innovationsbaserade lösningar på komplexa samhällsproblem inom både privat och offentlig sektor.

All statlig extern konkurrensutsatt finansiering av forskning och innovation ska fördelas via de tre nya myndigheterna. Andra myndigheter som i dag lyser ut medel föreslås upphöra med detta.

De nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås avvecklas och Energimyndigheten ska upphöra med extern forskningsfinansiering. Dock föreslås Rymdstyrelsen få fortsätta med nuvarande verksamhet.