Den nya enheten för samordnat forskningsstöd har samma uppdrag som den tidigare avdelningen för forskningsstöd.

I samband med att tidigare avdelningschefen Margaretha Andersson går vidare till andra uppdrag har olika lösningar analyserats. Eftersom avdelningen för forskningsstöd har ett uppdrag som ligger nära planeringsavdelningens och är en förhållandevis liten avdelningen beslutades att bästa lösningen är att bli en enhet inom planeringsavdelningen.

– Omorganisationen underlättar en effektiv och flexibel resursanvändning. Vi minskar även riskerna för stort personberoende och ojämn arbetsbelastning, säger Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid planeringsavdelningen.

En enhetschef kommer att rekryteras, tills det är klart är Anne-Sophie Fröjmark tillförordnad enhetschef för enheten för samordnat forskningsstöd.