Förstapriset på 100 000 kronor går till Maria Strømme, professor i nanoteknologi, för utveckling av organiska och miljömässigt hållbara batterier. Det började med cellulosa från alger, men det visade sig vara svårt att producera storskaligt och istället jobbar man nu med trädcellulosa. I vardagligt tal kallas de ofta för pappersbatterier.

Andra pris på 75 000 kronor går till Håkan Engkvist, professor i tillämpad materialvetenskap. Han gör biobetong av kalciumfosfatcement. Frakturer kan limmas ihop och vävnadslimmet absorberas av kroppen efterhand som kroppen läker. En metod som tros bli speciellt användbar vid komplicerade benbrott i händer och armbågar där läkarna ofta får lägga ett avancerat pussel och stadga upp olika benbitar med metalltråd, skruvar och spik. Med biobetongen kan man slippa all metall.

Artikel på SSFs webbsida