Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse med syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Styrelsen för Stiftelsen har beslutat tilldela Malin Nauwerck, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet ett stipendium på 89 000 kr, som delas ut 3 september på Svenska barnboksinstitutet. Hon disputerade 2018 på avhandlingen A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths Series.

Malin Nauwerck tilldelas forskarstipendiet för arbetet med sitt nyligen påbörjade postdoc-projekt Astrid Lindgren-koden, som handlar om Astrid Lindgrens handskrivna manuskript. Post-doc-projektet går ut på att dels dechiffrera och analysera ett urval av Lindgrens stenogramblock, bland annat manuskriptet till Bröderna Lejonhjärta, dels undersöka möjligheterna för digital avläsning av materialet.

Mer om 2019 års pristagare