Syftet med Centrum för mångvetenskapliga forskning om rasism (Cemfor) är att driva, främja, stödja och samordning forskning inom områdena integration, rasism och diskriminering. Målet är att planering och organisering av den vetenskapliga verksamheten ska bidra till att konsolidera Cemfor som nationell och internationell ledande miljö. Cemfor inrättades av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap hösten 2016 och värdinstitution är teologiska institutionen.

Uppdrag som föreståndare

Föreståndaren ska leda, företräda och utveckla verksamheten och är chef för den vetenskapliga ledaren. Uppdraget som föreståndare är ett treårigt förordnade och omfattningen är 50 procent av heltid. Föreståndaren ska vara disputerad och forska inom Cemfors profilområden och vara tillsvidareanställd inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Ansökan senast den 23 maj 2022.