Nobelsymposierna ger den svenska universitetsvärlden en möjlighet att anordna internationella konferenser på högsta vetenskapliga nivå, vilket gör att svenska forskare får direktkontakt med den internationella forskningsfronten. Sedan starten 1965 har fler än 160 nobelsymposier hållits.

Det är Nobelstiftelsens programkommitté som formellt godkänner ansökningar om att arrangera nobelsymposier. Besluten baseras på förslag från Kungliga Vetenskapsakademien, som tar emot och samordnar utvärderingen av förslag till nobelsymposier inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, ekonomiska vetenskaper och litteratur.

Därför bjuder Vetenskapsakademien in det svenska vetenskapssamfundet att föreslå ämnen för nobelsymposierna 2024. Tack vare stora bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Familjen Erling-Perssons stiftelse är det nu möjligt att anordna ett symposium per år inom vart och ett av dessa fem områden.

Ansökningarna måste lämnas in senast den 1 oktober 2022.

Ytterligare information och ansökan: www.kva.se/nobelsymposia