Prismotiveringen lyder:

Den ideella föreningen Dyslektikerna har med starkt engagemang och stor sakkunnighet engagerat studenter och anställda på Uppsala universitet i sitt arbete för en ofta utsatt och osynliggjord studentgrupp. Föreningen Dyslektikerna har skapat ett unikt nätverk, där studenter kan lära och stödja varandra och är en ovärderlig resurs i universitetets lika villkorsarbete med avseende på osynliga funktionsnedsättningar. Genom att ge föreningen Dyslektikerna 2015 års Lika villkorspris vill Uppsala universitet uppmärksamma och erkänna ett viktigt arbete som länge skett i skymundan.

Priset delas ut årligen som utmärkelse för framstående insatser för främjande av lika villkor inom universitetet. Prissumman 25 000 kronor delas ut i form av ett anslag som pristagaren får disponera för ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet. Prisceremonin sker på Lika villkorsdagen, i år den 16 mars.

Sammanlagt nio nomineringar har inkommit, fördelade på fem personer och två grupper. Alla anställda och studenter vid Uppsala universitet har haft möjlighet att nominera.