Under dagen deltog representanter från Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket samt kommuner, regioner, akademi och företag. Publiken bjöds in att aktivt delta vid paneldiskussionerna.

Diskussionerna handlade om myndigheternas syn på komplexa samhällsutmaningar som barnfetma. Vilka möjligheter och svårigheter ser de i det preventiva arbetet och hur mobiliseras samhällsaktörer bäst för långsiktig samverkan som gör skillnad för att få till samhällsförändring?

Därefter följde ett samtal med fokus på kommun-regionperspektivet och hur Prevention Barnfetma har bidragit till samhällsutmaningen att förebygga fetma hos barn. Det togs även upp olika aspekter om vad som återstår att göra.

”Sverige står inför stora samhällsutmaningar”

– Sverige är i ett läge då vi måste börja tackla de komplexa samhällsutmaningarna. Genom Prevention Barnfetma lär vi oss hur detta kan bli möjligt. Ledningen för Prevention Barnfetma vill varmt tacka samtliga parter för insatserna under åren! Årets konferens var särskilt viktigt för att summera vad som hittills åstadkommits och planera för vägen framåt, säger Peter Bergsten, ordförande för Prevention Barnfetma.

– Sverige står inför stora samhällsutmaningar inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat preventionsarbetet mot barnfetma. Uppsala universitet är glada över att kunna bidra till detta viktiga, strategiska, nationella projekt som koordinator, säger Eva Tiensuu Janson, stf vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.