Undervisning, examination och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Konserter, offentliga föreläsningar och andra publika evenemang kan komma att påverkas.

Uppsala universitet avvaktar regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För mer information, se folkhälsomyndighetens webbplats.