Tentamenssamordningen vid universitetet har upprättat en form av checklista, med ett antal åtgärder för att minimera smittspridningen av covid-19  i tentamenslokalerna. Listan har också skickats till institutionerna. Denna checklista är viktig att känna till, inte bara för studenterna utan även för lärarna. Informationen kan bidra till att lugna de studenter som känner sig oroliga inför att tentera i sal.
Studenter som känner sig minsta sjuka ska naturligtvis stanna hemma.

Följande gäller för samtliga tentamenslokaler vid Uppsala universitet.
 

Smittförebyggande åtgärder i tentamenslokalerna

 • Uppmana dina studenter att komma i mycket god tid till skrivsalarna för att undvika köbildning.
 • Insläppet till tentamenslokalerna öppnar tidigare än normalt, ca 30-35 minuter före skrivstart.
 • Studenterna köar utomhus – förutom på BMC där det inte är möjligt.
 • ID- och anmälningskontroll sker direkt vid inpassering.
 • Inga grupper av studenter får bildas i entréhallarna.
 • Studenterna uppmanas att skyndsamt inta sina platser i skrivsalen.
 • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i lokalerna.
 • Engångshandskar finns för alla som vill använda det.
 • Tentamensvakterna använder visir samt engångshandskar
 • Så kallat ”hostskydd” i plexiglas finns vid varje skrivbord för tentamensvakter, samt vid inpasseringen.
 • Toaletter städas mer regelbundet än tidigare.
 • Inlämning av s. k. ”papperstenta” ska göras av en student i taget för att undvika köbildning.