Det är Uppsala Akademiförvaltning som installerar solcellerna på E-huset på Campus Gotland. Solcellerna beräknas ge en produktion på drygt 140 000 kWh per år. Solcellerna kommer därmed bidra till energiproduktionen inför den förväntade ansträngda energisituationen vintern 2022-2023.

BILDTEXT: Skissbild över hur solcellerna är planerade att monteras på E-huset i Visby.