I UU Innovations mentorprogram matchas doktorander och forskare med mentorer som är verksamma utanför akademin i syfte att stärka potentialen för nyttiggörandet av nya idéer och resultat från forskningen. Mentorerna ska fungera som bollplank och dörröppnare och kan i kraft av sin långa yrkeserfarenhet bidra med både nya perspektiv och kontakter. Forskarna får löpande support i sina innovationsprojekt från UU Innovations rådgivare och mentorerna blir ett extra stöd.

– Kärnan i programmet är relationen och dialogen mellan forskaren och mentorn. Vi handplockar varje mentor så att hen på bästa sätt kan stötta utvecklingen av forskarens idé och det är fantastiskt att så många vill bidra med sin tid och kunskap till innovatörer på Uppsala universitet, säger Nhils Forslund, rådgivare på UU Innovation och programansvarig tillsammans med kollegan Hillevi Englund.

Forskning och idéer inom många områden

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stor innovationskraft, vilket avspeglas bland deltagarna i vårens mentorprogram som kommer från tio olika institutioner vid de tre vetenskapsområdena. Bland de fjorton deltagarna finns forskare inom medicinsk genetik och kulturantropologi och de som vill göra skillnad med sin forskning inom rysslandsstudier.

En av deltagarna i programmet är Beata Filipek-Gorniok som de senaste fem åren arbetat på zebrafiskfaciliteten som är ett samarbete mellan SciLifeLab och institutionen för organismbiologi.

– Vi har ganska nyligen börjat undersöka den kommersiella potentialen för den zebrafiskrelaterade service och teknik som faciliteten idag erbjuder svenska forskare. Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla tjänster i den akademiska miljön och för att kunna nå ut bredare har vi skapat plattformen DanioReadout. Det här programmet är en fantastisk möjlighet för mig att utveckla den här tjänsteplattformen så att den fungerar kommersiellt.

Beata Filipek-Gorniok hoppas att hennes mentor kan bidra med ett affärsinriktat perspektiv på hur plattformen ska vidareutvecklas och även relevanta kontakter med potentiella användare av den utanför akademin.

– Jag är väldigt glad över att vara en del av detta program och ser verkligen fram emot att lära känna alla deltagare och höra mer om deras idéer, säger Beata Filipek-Gorniok.