Uppsala universitet har gjort en kort film om Betty Pettersson i samband med att det är 150 år sedan den första kvinnan i Sverige fick tillgång till studier på universitetsnivå. Filmen innehåller historiska bilder från både Visby och Uppsala tillsammans med fakta om Betty Pettersson.

Lagom till jubileet har universitetsbiblioteket gjort en monter för att påminna om Betty Pettersson. Montern finns på Carolina Rediviva längst in i utställningsdelen. Där kan man se inskrivningsmatrikeln när hon skrivs in på Gotlands nation.

Kvinnor fick läsa medicin på universitet från 1870 men Betty Pettersson ville läsa humaniora och språk, ämnen som då var förbjudna för kvinnor. Betty Pettersson skrev därför till kungen och ansökte om dispens efter att som första kvinna i Sverige tagit studentexamen 1871. Hon fick dispens och när hon skrevs in vid Gotlands nation 1872 var hon den enda kvinnliga studenten bland 1545 studenter vid Uppsala universitet.

Betty Pettersson bröt ny mark, ett par år efter att hon skrevs in vid Uppsala universitet fick kvinnor rätt att ta examen på filosofisk fakultet och på lägre nivåer inom juridisk fakultet.

Efter sina universitetsstudier arbetade Betty Pettersson som lärare. I Blåsenhus där lärarprogrammen har sin hemvist i Uppsala finns en lärosal uppkallad efter henne och på Campus Gotland bär ett av husen hennes namn.