För att minska universitetets klimatpåverkan avsatte rektor 2019 två miljoner kronor till en klimatpott för projekt och initiativ som konkret kan bidra till att minska universitetets klimatpåverkan.  I en första omgång fick sju projekt medel. Nu har fem andra projekt fått medel efter att medarbetare, studenter och organisatoriska enheter har fått skicka in ansökningar.

De fem projekt som får medel är:

Klimatneutral föreläsningssal
Projektledare: Tord Berglund-Fred, gemensam service Gotland

Det resfria akademiska mötet
Projektledare: Ben Raffield, institutionen för arkeologi och antik historia

Nästan som att vara där
Projektledare: Andreas Röckert och Kersti Hermansson, institutionen för kemi - Ångström

Koncept-utveckling av #DeepTrainWork
Projektledare: Isak Svensson, institutionen för freds- och konfliktforskning

Elbåt och cyklar till Erkenlaboratoriet
Projektledare: Silke Langenheder, institutionen för ekologi och genetik