Det betyder att studenter och personal kan ansöka om en utbytesperiod vid universitet över hela världen. De lärosäten det är frågan om är European University of Tirana (Albanien), Royal University of Bhutan (Bhutan), Ilia State University (Georgien), Kinneret College (Israel), Queen´s University (Kanada), KIMEP (Kazakstan), American University of Beirut (Libanon), University of Mandalay (Myanmar), Saint Petersburg University och RGGU (båda Ryssland), Central University of Technology (Sydafrika), National Taiwan Normal University (Taiwan), University of Tunis och University of Tunis El Manar (båda Tunisien) och Hanoi University of Science & Technology (Vietnam).

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ ICM är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen. Personal och studenter får internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Förutom att höja kvaliteten inom högre utbildning, leder programmet även till en större öppenhet mellan utbildningar i olika länder.

Uppsala universitets mål är att bidra till en bättre värld, samt att vara en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetets Program för internationalisering nämner vikten av att ha utbytesprojekt över hela världen. Genom att bedriva forskning och utbildning i samarbete med institutioner i låg- och medelinkomstländer kan universitetet medverka till att inkludera dessa institutioner i den internationella akademiska gemenskapen och bidra till utvecklingen av självständiga forskningsmiljöer. Samarbete med dessa länder breddar också forskningens frågeställningar och perspektiven i utbildningsprogram och bidrar därmed till att främja kvaliteten i den egna verksamheten. Uppsala universitet har också en ambition att erbjuda utbytesplatser över hela världen och att erbjuda en sann global utbildningsmiljö att verka i.

För mer information om Erasmus+ ICM kontakta Internationella kansliet erasmus@uu.se

Anneli Waara