Vad finns det då för alternativ till en vanlig ceremoni där både examinander, anhöriga och vänner kan delta? Några planerar att flytta examenshögtiden till i hösten, medan andra väljer en digital lösning. Företagsekonomerna har alltid sin ceremoni förlagd till slutet av oktober, något de hoppas kunna genomföra som vanligt, medan några andra, t.ex. både språkvetenskapliga och juridiska fakulteten har bestämt sig för att skjuta upp sina ceremonier till i höst, då de förhoppningsvis kan fullföljas.

– Att ses, lyssna på högtidstal och dela ut diplom sker bäst i fysisk form, menar vi på språkfak., säger Anders Holm, fakultetshandläggare vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Det är något Maria Engström, kursadministratör vid juridiska institutionen håller med om:

– Studenter som skulle bli inbjudna till vårens ceremoni får en inbjudan till höstens evenemang istället. Diplomutdelning är svårt att göra på andra sätt än fysiskt på plats.

Inom utbildningsvetenskaper har man funderat på flera alternativ, men till slut landat i en digital lösning som man vill göra så högtidlig som möjligt.

– Vi ska ha en noga planerad ceremoni i universitetshusets aula med körsång, talare och en alternativ diplomutdelning.  Vi hoppas på att examinanderna kan samlas med de familjemedlemmar och vänner, som är friska och bor i närheten, för att uppleva tillställningen tillsammans, säger Madeleine Cederlöf vid examensutskottet, sektion Lära, som ansvarar för lärarnas examensceremoni.

Även för apotekare och receptarier med utländsk utbildning, och som har genomgått en kompletteringsutbildning, genomfördes en ceremoni via Zoom. Efter avlutad ceremoni sattes ett bildspel med musik och bilder samt kommentarer från studenterna ihop som sammanfattade själva ceremonin.

– Ja, jag gjorde bildspelet som ett minne till studenterna. Vanligtvis när vi har ceremoni så är det många som tar foton på sig själva med sitt diplom och tillsammans med sina lärare. Nu går inte det och jag ville att de skulle ha något annat att visa och spara istället, säger Shima Momeni, koordinator för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för farmaceuter utbildade utanför EU/EES.