Dessa dagar inleds med en presentation av UIppsala universitet samt en guidad rundvandring i några av universitetets campus, innan det blir dags för själva sammanträdet.

Några punkter på dagordningen:

 • Diskussionspunkt om Europauniversitet
  Diskussionsunderlag framtaget av avdelningschef Erika Dabhilkar och projektledare Jonathan Schalk vid avdelningen för internationalisering.
  Rektors PM från september bifogas också.
   
 • Konsistoriets arbetsformer
  Diskussion. Ordföranden Anne Ramberg.
   
 • Rektors PM
  Information, diskussion. Rektor Anders Hagfeldt.
   
 • Rapport från konsistoriets revisionsutskott
  Information. Professor emeritus Gunnar Svedberg.
   
 • Uppföljning gällande hantering av allmänna handlingar
  Information. Enhetschef Jacob Håkansson.
   
 • Remissvar: Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur
  Diskussion. Professor Kristina Edström och forskningsrådgivare Anne-Sophie Fröjmark.
  Nämnden för forskningsinfrastruktur vid UU har fått i uppdrag att ta fram förslag till yttrande.
  Möjlighet för konsistoriet att lämna synpunkter på förslaget.
  Länk till remissen
   
 • Budgetproposition 2022 samt uppföljningsrapport 2021
  Information. Planeringsdirektör Daniel Gillberg.
   
 • Avtalslista: rektor och universitetsdirektören har godkänt avtal om samarbete, uppdragsforskning m.m. enl. den bifogade förteckningen.
   
 • Nobelprispresentationer
  Fysiologi/medicin: Malin Lagerström, universitetslektor vid inst. för neurovetenskap.
  Fysik: Ulf Danielsson, professor vid inst. för fysik och astronomi.
  Kemi: Johan Åqvist, professor vid inst. för cell- och molekylärbiologi.
  Litteratur: Ashleigh Harris, professor vid engelska inst.
  Fredspriset: Ashok Swain, professor vid inst. för freds- och konfliktforskning.
  Ekonomi: Eva Mörk, professor vid nationalekonomiska inst