Ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europe, är centralt för universiteten och för hur de kan bidra till Europas långsiktiga mål. Universiteten uppmanar nu i en rad punkter Europaparlamentet och Europarådet att se till att programmet blir så bra som möjligt.

Universiteten vill bland annat se en ökad totalbudget och ökad finansiering av programmen ERC och Marie Sklodowska Curie Action (MSCA).

Uppsala universitet är medlem i tre av de 14 nätverken, nämligen EUA, Coimbra och The Guild.

Följ gärna frågan under hashtagen #UniversitiesForHorizonEU

---
Läs mer

Anneli Waara