Uppsala universitet har under året återgått till campus efter pandemin. Universitetets utbildningsvolym ligger i nivå med 2022 års utbildningsuppdrag. Antalet helårsstudenter var 28 332 vilket är cirka 800 färre än föregående år på grund av minskat utbildningsuppdrag. Däremot har antalet internationella studenter fortsatt att öka. Uppdraget att öka antalet utexaminerade från sjukvårdsutbildningar och lärarutbildningarna går enligt plan.

Stabilt inflöde av externa forskningsanslag

Det sparade myndighetskapitalet har minskat, vilket visar att verksamheten är bra på att sätta anslagsmedel i arbete. Detta är mycket positivt.

Inom forskningen har universitetet haft ett stabilt inflöde av nya externa forskningsanslag. Universitet är fortsatt starka i konkurrensen om anslag från Vetenskapsrådet. Universitetet har under året fått förtroendet att bygga upp ett flertal nationella kompetenscentra. Något av ett orosmoment är att universitetet sjunker på internationella rankningslistor och att de vetenskapliga publiceringarna visar en vikande trend.

– Detta kommer vi att titta närmare på under detta år. Men i stort är Uppsala universitets utveckling positiv, på grund av mångas viktiga insatser inom universitetet, säger rektor Anders Hagfeldt.

Flera viktiga invigningar av strategiska satsningar har skett under året, bland annat Nya Ångström, Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning och Centrum för hälsoekonomisk forskning.