Ambitionen är att det nya systemet ska finnas på plats under 2020. Till dess kommer myndigheten att använda en övergångslösning för att hantera etikprövningar. Prisma stängs för etikansökningar den 27 september.

Information om det nya förfarandet för etikprövning på Etikprövningsmyndighetens webbplats.