År 2020 startade Enlight, som ett nätverk mellan då nio universitet i Europa som utnämndes till ett Europauniversitet. Finansieringen kom från EU-kommissionen (Erasmus+) och syftet var att öka mobiliteten mellan lärosäten med nya gemensamma utbildningsinsatser. I somras blev det klart med finansiering i fyra år till, med totalt 14,4 miljoner euro.

– Inför förra projektstarten fanns det en stor tveksamhet i ledningen och ibland har det varit svårt att förstå vad det internationella samarbetet egentligen handlar om. Nu kan vi med större självförtroende peka på Enlight som en viktig utvecklingsmöjlighet. Vi har stora möjligheter till verksamhetsförnyelse genom det här, säger Mattias Martinson, director för Enlight vid Uppsala universitet.

Ny typ av utbildningsutveckling

Han tror att Enlight kommer att bli en alltmer synlig del av utbildningsverksamheten vid Uppsala universitet.

– Vi vill ge utbildningsansvariga, studierektorer och lärare chansen att haka på det här. Det är en ny typ att utbildningsutveckling, som ger redskap för institutioner att göra nya saker och förnya delar av utbildningsverksamheten.

Den 22–24 november är det dags för Enlight General Meeting, som den här gången arrangeras av Uppsala universitet. Runt 150 personer samlas för att dra upp planer inför de närmaste fyra åren.

– Vi behöver tillsammans förstå vad det nya projektet innebär. Det blir en tillbakablick, där vi kan ta med oss lärdomar och erfarenheter, men också en diskussion om hur vi kan lösa nya problem, säger Mattias Martinson.

Arbetar utifrån fem teman

Enlight har arbetat utifrån fem teman – Hälsa och välmående, Klimat, Digitalisering, Energiomställning och Jämlikhet – men lägger i och med förlängningen till temat Kultur och kreativitet. De olika universiteten har lite olika ansvar för olika delar i projektet, men den centrala tanken är att redskap ska utvecklas för att gynna alla universitet och riva ner hinder för samarbete på alla dessa områden.