Ett Europauniversitet ska ha en gemensam och långsiktig strategi med fokus på hållbarhet, spetskompetens, europeiska värderingar och ett mål ska vara ökad mobilitet. Arbetssättet ska vara problemorienterat där studenter, akademiker och externa partner kan samarbeta i tvärvetenskapliga grupper för att ta itu med viktiga aktuella problem.

Ansökan för att bli ett Europauniversitet har namnet Enlight – namnet står för "European University Network to Promote Quality of Life, Sustainability and Global Engagement Through Higher Education Transformation".  Ansökan har fokus på hållbara städer och konsortiet har gemensamt identifierat fem utmaningar runt vilka projektets aktiviteter ska kretsa.

Dessa är:

  • Hälsa
  • Artificiell intelligens´ roll i hållbara städer och samhällen
  • Klimatförändringarnas påverkan på de regionala ekosystemen
  • Energi- och cirkulär ekonomi
  • Ojämlikhet och mångfald

Arbetet med ansökan har pågått sedan konsortiets rektorer skrev under en gemensam avsiktsförklaring i november 2019. Efter ett möte i konsistoriet den 20 februari i år, skrev rektor Eva Åkesson under ansökan. 

Resultatet väntas från EU-kommissionen i slutet av juni och om projektet blir utvalt så påbörjas arbetet i december 2020. Ett Europauniversitet får ett totalt anslag om 5 miljoner euro. För Uppsala universitets del kommer medlen i så fall att främst gå till personal, reseersättningar och aktiviteter inom det ”work package” som vi tillsammans med National University of Ireland har huvudansvar för: Societal Partnership for European and Global Outreach. Exempel på aktiviteter som kommer genomföras inom det området är Enlight European och Global Dialogues.

Enlight-projektet kommer också att bjuda in till möten om aktiviteter kring de fem utmaningarna, framförallt inom de två områden där Uppsala universitet har ett särskilt ansvar: klimatförändringar samt ojämlikhet och mångfald. Som ett första steg kommer det att göras en kartläggning av universitetets utbildning och forskning, som anknyter till de fem utmaningarna.

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta:

Projektkoordinator Ellen Sjöholm Planeringsavdelningen, 018-471 7577
Projektkoordinator Gustaf Cars Avdelningen för internationalisering,
018-471 3639

 

Läs mer om projektet