Vart åkte du?
– Jag var gästforskare i Dartmouth i New Hampshire från februari till juni 2015. Jag började ett bokprojekt där som precis är avslutat.

Var det en bra vistelse?
– Ja, det var bra och stimulerande. Det var perfekt för mig eftersom min värdprofessor har ett bra renommé inom mitt ämne och de har ett bra arkiv som jag kunde använda. För andra kanske situationen kan vara annorlunda.

Fick du göra något som motprestation?
– Jag höll ett par föreläsningar och deltog i några konferenser. Jag hjälpte också doktoranderna vid en sommarskola.

Var det lätt att ansöka?
– Ja, jag skrev ett brev och beskrev projektet jag ville genomföra. Det var inte så komplicerat.

Kan du rekommendera andra att söka?
– Absolut. Jag har tipsat kollegor när jag har haft tillfälle och en kollega på engelska institutionen var iväg.

Har ni fortsatt samarbetet efter din vistelse där?
– Ja, vi har fortsatt att ha kontakt. Vi försökte också dra igång ett projekt för att undervisa på en kurs ihop. Vi tänkte oss gemensamma seminarier via nätet med forskare från alla lärosäten som presenterar sin forskning för studenterna. Men det var svårt att genomföra dels på grund av finansiering dels på grund av svårigheter att samordna mellan lärosätena. Med tanke på det vore det bra om fanns möjlighet att använda medel inom nätverket för andra syften än gästforskning för att underlätta fortsatta samarbeten.

Fakta

Matariki Fellows
Syftet med Matariki Fellows är att öka antalet forskningskontakter och stärka internationella samarbeten. Medel kan sökas för upp till sex månaders forskningsvistelse på ett av de andra lärosätena i nätverket. Man kan söka för boende- och resekostnader, finansiering av vikarie och resekostnader för medföljande familj.

Nätverket Matariki
Universitetsnätverket Matariki startade 2010. Nätverkets motto är ”Partnerskap för en bättre värld” och omfattar samarbeten inom universitetens samtliga verksamhetsområden. Nätverket har fått sitt namn efter maorifolkets ord för stjärnbilden Plejaderna (sjustjärnorna).

I nätverket ingår sju universitet:

  • Dartmouth college, Hanover USA
  • Durham University, Durham England
  • Queen´s University, Kingston Kanada
  • Uppsala universitet, Uppsala Sverige
  • Universität Tübingen, Tübingen Tyskland
  • University of Otago, Otago Nya Zeeland
  • University of Western Australia, Perth Australien

Läs mer