Den som har blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett EU-projekt inom Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond eller LIFE, kan härmed söka finansiering till sitt EU-projekt. Endast de som inte får 100 procent ersättning från EU för de direkta kostnaderna i EU-projektet kan söka. EU-projektet ska inte ha startat.

EU-projekt inom Energimyndighetens verksamhetsområde kan få stöd.

EU-projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås:

  • uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål,
  • energirelaterade miljöpolitiska mål,
  • förutsättningar för tillväxt och export,
  • omställning av energisystemet.

Observera att man inte längre kan söka stöd för projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet eller Interreg m.fl. program.

Mer information om utlysningen på Energimyndighetens webbplats.