Medarbetarna kommer från ett tjugotal olika delar av universitetet: bland annat från institutioner, intendenturer, IT-avdelningen och universitetsbiblioteket. Det här var första gången som de flesta som kommer att utgöra den nya avdelningen träffades. 

- Jag är mycket tacksam över att så många hade möjlighet att delta trots att vi inte ens har blivit en avdelning ännu, säger IT-direktör Lisbet Holmberg Stark. Alla har verkligen visat stort engagemang och bidragit till goda diskussioner.

Efter en hel förmiddag med grupparbete hördes olika åsikter från medarbetarna: svårt, viktigt och intressant. Någon tyckte att tiden var för begränsad: "vi hann bara börja lära känna varandra".

 - Vi har olika infallsvinklar på många frågor eftersom vi kommer från olika delar av universitetet. Att hitta gemensamma arbetssätt och vara både gemensam och verksamhetsnära samtidigt blir en utmaning, sa en av deltagarna.

Arbetet med att skapa en organisationsstruktur för den nya avdelning går vidare. Enligt den preliminära tidplanen kan IT-direktören lämna ett förslag till organisation före sommaren.

En förändringsledningsgrupp arbetar med införandet under ledning av IT-direktören. Ett antal arbetsgrupper och två referensgrupper har också tillsatts och börjat arbeta.

Läs mer arbetet med Universitetsgemensam IT på MP