Brittiska författaren Elly Griffiths har rönt stora litterära framgångar. Flera av hennes böcker finns på svenska, men i Sverige är hon mest känd för sin serie om rättsarkeologen Ruth Galloway. Tretton delar av fjorton i den serien är översatta till svenska (del fjorton kom ut 2022 på originalspråket). Att författaren gillar vårt universitet, dessutom, är tydligt i just den trettonde delen i serien, Nattfalkarna. Där skriver hon bland annat att Uppsala universitet är ”mer prestigefyllt än University of Norfolk”. (Även om University of Norfolk är fiktivt, är det mycket troligt att det har en verklig, brittisk förebild.) De flesta böcker har hon skrivit under sitt författarnamn Elly Griffiths, men inte alla.

Elly Griffiths har fått flera priser för sitt författarskap, bland annat Mary Higgins Clark Award och CWA Dagger in the Library Award. Utöver detta har hon en bakgrund i förlagsvärlden. Bland annat arbetade hon som barnboksredaktör på HarperCollins före sin debut som författare.

En Adam Helms-föreläsning hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen. Föreläsningen arrangeras av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Men varför arrangerar Uppsala universitetsbibliotek Adam Helms-föreläsningarna?

- I och med att Svenska Förläggareföreningen donerade Adam Helms bokbranschhistoriska samling till universitetsbiblioteket 2019 övertog biblioteket även arrangemanget att hålla en årlig Adam Helms-föreläsning, säger Viveka Stolt, kommunikatör vid universitetsbiblioteket. En kommitté som består av representanter från Svenska Förläggareföreningen, universitetsbiblioteket och universitetet bestämmer vilka personer som får ge föreläsningen.

Adam Helms då? Vem var han?

Adam Helms var ursprungligen dansk. I samband med sitt giftermål på 1930-talet kom han till Stockholm där han började jobba på Bonniers med bokklubben Svalan. Så småningom ledde han Forumförlaget, som ursprungligen gav ut nya editioner av klassiker. Men Adam Helms var en nytänkare och anses vara föregångare inom internationell samproduktion mellan förlag. År 1971 startade han bokförlaget Trevi, ett förlag med fokus på kvinnliga författare. När Adam Helms gick bort 1980 lämnade han sin samling böcker om bokmarknad, bokförlag och bokhandel till Svenska Förläggareföreningen. År 2019 donerades Adam Helms bokbranschhistoriska samling, ”bokhandeliana” som han själv kallade den, till Uppsala universitetsbibliotek.