Det innebär att dessa ärendetyper kommer att kunna hanteras utan att pappersunderlag och originalkvitton behöver skickas in till HR-avdelningen. För att löneenheten ska kunna hantera ärenden enligt den nya rutinen kommer det att vara obligatoriskt att skanna/avfotografera både friskvård- och sjukvårdskvitton och bifoga till ärendet i Primula webb.

Uppdaterade manualer finns under anställning i medarbetarportalen