Pontus Aspenström, National Director för den svenska noden, presenterade EATRIS på nationell nivå och redogjorde för de aktiviteter och evenemang som både anordnats och besökts av den svenska noden under det gångna året. Vidare presenterades utvecklingen av de fem produktplattformarna (Biomarkörer, Cell-och genterapi, Medicinsk avbildning, Små molekyler och Vaccin) följt av en workshop kring hur EATRIS resurser kan stödja de nationella noderna och dess medlemmar. 

Vid EATRIS styrelsemöte tilldelades den svenska noden utmärkelsen EATRIS Node Reward Framework award. Förutom den fina motiveringen består priset av ett anslag på 6 000 euro som kan användas för att fortsatt att bygga upp och marknadsföra den svenska noden samt att bidra till ökad samverkan både nationellt och internationellt. 

– Vi är oerhört glada och hedrade över att få detta pris som ett erkännande för vårt arbete i noden, säger Ulrika Bäckman, nationell koordinator. Det här är ett pris till alla våra medlemmar och samarbetspartners i Sverige.