Vårpromotionen 2020 ställdes in, vinterpromotionen 2021 likaså och i maj 2021 hölls en coronaanpassad ceremoni på distans. Ett år senare var det dags att återuppta traditionen med att samla doktorer från alla fakulteter i universitetsaulan.

Totalt promoverades 252 doktorer vid de två promotionerna.

Julia Aulin, nybliven doktor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR). Foto: Mikael Wallerstedt.

– Det känns jättebra. Jag disputerade mitt under covidpandemin då många i min ålder inte var vaccinerade. Nu går det äntligen att fira ordentligt, säger Julia Aulin, som disputerade i medicin för ett år sedan.

Far och dotter

Hon var en av 120 doktorer i olika åldrar som promoverades den 25 maj. Då firades också 84 jubeldoktorer, varav 46 närvarade på plats. Jubeldoktorn Jonas Jonson var klädd i kaftan och doktorshatt och kom tillsammans med dottern Karin Rubenson som också promoveras idag.

– Det känns roligt och festligt att få göra det här och särskilt tillsammans med min dotter.

Jubeldoktorn Jonas Jonson och dottern Karin Rubenson är båda doktorer vid teologiska fakulteten. Foto: Mikael Wallerstedt.

Far och dotter är båda två doktorer vid teologiska fakulteten, fast med olika ämnesinriktningar, och nu råkade det bli precis 50 år mellan deras promotioner.

– Jag disputerade för ett år sedan och var egentligen planerad att promoveras i januari. Så det var tack vare pandemin som vi fick fira det här tillsammans, säger Karin Rubenson.

Lång forskarkarriär

En annan jubeldoktor är Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus i neurologi. Han fortsatte vid Uppsala universitet efter doktorsexamen 1972 och har en lång forskarkarriär bakom sig. I höstas kom han ut med sin självbiografi ”Längs drömstigen” som fick fina recensioner.

Sten-Magnus Aquilonius, professor emeritus i neurologi, fortsatte att forska vid Uppsala universitet efter doktorsexamen 1972. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hur känns det att bli jubeldoktor?

– Egentligen är det ingenting jag har gjort mig förtjänst av utan mer att jag haft lycka i livets lotteri. Det känns kul.