Så många som 6 248 individer har antagits till minst en utbildning vid Uppsala universitet denna sommar. Motsvarande siffra för 2019 var 3 120 individer.
Den stora ökningen beror främst på att ett flertal institutioner ökat sina platser rejält på en del distanskurser.

För att fler ska kunna studera redan i sommar, så hade regeringen föreslagit en fördelning av totalt 6 000 extra utbildningsplatser till just sommarkurser. Och för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik, så fördelades dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

I slutet av förra veckan var regeringens fördelning av dessa extra platser klar; Uppsala universitet får 860 extra sommarkursplatser och 90 basår (helårsstudenter )för 2020 samt 175 basår (helårsstudenter) för 2021.
 

Medicinsk fysik – ny sommarkurs
 

– I sommar erbjuder vi flera nya sommarkurser inom områden som vi tror det finns intresse för och som samhället har nytta av, t.ex. den nya kemikursen Batterier för elektromobilitet. Dessutom utökar vi antalet platser kraftigt på flera befintliga sommarkurser med stort söktryck till exempel Datorer och programmering och Informationsteknologi – möjligheter och utmaningar, säger Johan Tysk, vicerektor för teknisk naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Andra nya sommarkurser, med utlysning i maj, är Medicinsk fysik och Introduktion till kärnkraftteknik samt förhoppningsvis även Grundkurs i vindkraft, lite osäkert dock, då det måste lösa sig med lärare.

En populär sommarkurs  vid geovetenskapliga institutioner, som introducerades förra året och som nu utökas med fem platser är kursen Jordens undergång.
 

Enligt vicerektor Johan Tysk räcker det inte med det:

– Det behövs kurser och program som gör det möjligt med en omställning för ingenjörer och naturvetare i samhället. Vi vill ta ansvar ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv, så i höst gör vi också en stor ökning på behörighetsgivande utbildning genom basåret, säger han och tillägger att man från vetenskapsområdet är positiv för ett utökat uppdrag från och med denna höst, samt möjligheten att växla upp antalet fristående kurser inom relevanta områden, parallellt med att man planerar för att starta nya mastersprogram hösten 2022.

Fortfarande finns det många sommarkurser som är öppna för sen anmälan.

 

Fakta – hela landet
Totalt 41 610 personer har antagits till årets sommarkurser vid landet universitet och högskolor – en ökning med 45 procent jämfört med sommaren 2019. Antalet utbildningar i sommar ökar med 36 procent, från 446 till 605 program och kurser. Redan inledningsvis erbjöd flertalet universitet och högskolor fler kurser i sommar jämfört med förra året. Regeringens beslut att utöka antalet sommarkursplatser med 6 000 för att mildra Corona-virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi har också bidragit till årets ökning av antalet antagna.