Vetenskapsrådet (VR) har 17–18 januari distribuerat länk till en enkät som kommer att ingå i bedömningsmaterialet vid utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet. Notera att utvärderingen gäller all klinisk forskning och inte enbart sådan finansierad via ALF.

Enkäten är riktad till omkring 1300 forskare och forskarstudenter i Uppsala och har skickats från mail vetenskapsradet@sr.artologik.net med följande text i ämnesraden: Vetenskapsrådet - Survey of prerequisites for clinical research in the ALF region- Part 1 (A-enkät).

Du behöver dubbelkolla om du tagit emot e-postmeddelandet och är en av dem som ska svara på enkäten. Sök gärna både i din e-post på Uppsala universitet samt i din e-post på Akademiska, inklusive skräpposten. Du behöver besvara enkäten så snart som möjligt.

Ett bra utvärderingsresultat är mycket viktigt för den kliniska forskningen i Uppsala.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta projektgruppens funktionsbrevlåda alf.medfarm@uu.se