Under våren 2022 har det startat två nya stiftelser vid Uppsala universitet: "Anne-Marie Åkerlunds minne vid Uppsala universitet" respektive "Anders Bäckströms stiftelse".

Anne-Marie Åkerlunds minne

Stig Brewitz har donerat en miljon kronor för att starta stiftelsen "Anne-Marie Åkerlunds minne vid Uppsala universitet". Stig Brewitz har arbetat 44 år vid statsvetenskapliga institutionen, han gick formellt i pension 2013 men är fortfarande aktiv som senioruniversitetsadjunkt vid institutionen.

Stiftelsen bär Stig Brewitz frus namn som också arbetade många år vid Uppsala universitet inom pedagogik och lärarutbildning. I donationsbrevet berättar Stig Brewitz entusiastiskt om sitt och Anne-Marie Åkerlunds mångåriga samarbete med studenter och olika studentorganisationer.

– Jag vill i Anne-Marie Åkerlunds namn skänka en tanke till kommande studenter och forskare genom att belöna och uppmuntra via stipendier. Förhoppningsvis kan donationen också stimulera andra personer att göra liknande donationer, säger Stig Brewitz.

Både Anne-Marie Åkerlund och Stig Brewitz fick själva stipendier under sina studieår.

Stipendier inom utbildningsvetenskap

Stiftelsen ska belöna studenter och forskare inom fakulteten för utbildningsvetenskaper. Studenter som "röjer talang för framgångsrik forskning" respektive framgångsrika forskare som nyligen disputerat kan få stipendier.

– Vi är ytterst tacksamma för att Stig Brewitz valt att göra en generös donation som grund för en stiftelse till sin fru Anne-Marie Åkerlunds minne. Anne-Marie var en uppskattad kollega och lärare. Det är hedrande att vi anförtrotts ansvaret för att genom stiftelsen hjälpa till att uppmuntra lovande studenter och unga forskare inom utbildningsområdet, säger Esbjörn Larsson, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Anders Bäckströms stiftelse

För att starta "Anders Bäckströms stiftelse" har Anders Bäckström donerat en miljon kronor.

– Min avsikt med donationen är att stimulera rekryteringen av studenter som behandlar religionens sociala dimensioner. Till exempel genom den kyrkliga diakonins betydelse i historia och nutid, men lika mycket genom det civila samhällets organisationer som både aktörer och kritiskt granskande röster av den svenska välfärden. Till detta kommer att religion idag har blivit en samhällsutmaning som kräver ingående studier, säger Anders Bäckström.

Sedan 1980-talet har Anders Bäckström forskat och byggt upp ett forskningsområde kring diakoni och mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle.

– Min förhoppning är att stödet från stiftelsen ska stimulera en ny generation av engagerade forskare till internationellt samarbete och till en fortsatt nödvändig långsiktig analys av dessa frågor som berör det europeiska samhällets framtid, säger Anders Bäckström.

Diakoni eller religion och välfärd

"Anders Bäckströms stiftelse" ska dela ut medel till bästa internationella masteruppsats respektive forskning inom diakoni eller religion och välfärd eller motsvarande internationella forskningsområde.

– Fakulteten ser med glädje och tacksamhet på inrättandet av stiftelsen och Anders Bäckströms mångåriga engagemang för forskning om diakoni och religiösa gruppers insatser inom välfärdssektorn. "Anders Bäckströms stiftelse" kommer att uppmuntra till fortsatt forskning inom detta viktiga fält, säger Cecilia Wejryd, dekan för teologiska fakulteten.

Båda stiftelserna förvaltas av Uppsala akademiförvaltning.