I dokumentären redovisas två undersökningar som gjordes december 2019 respektive januari 2020. En undersökning med universitets-och högskolelärare och en med chefer. I undersökningarna svarar bland annat en majoritet av de tillfrågade att många unga svenskar har en bristande skrivförmåga.

69 procent av de universitets-och högskolelärare som har svarat på enkäten bedömer att studenternas skrivförmåga delvis eller inte alls motsvarar de krav som finns i respektive utbildning.