På grund av pandemin genomfördes vårpromotionen 2021 via en direktsändning utan att de inblandade kunde mötas. Även om ceremonin skedde på distans så sköts kanonsalut mitt i Uppsala precis som vanligt och doften av krutrök var tydlig vid universitetshuset även långt efter ceremonin. Och som brukligt var det den militärkulturhistoriska föreningen Jämtlands fältartilleri som sköt saluten med tre stycken kanoner klädda i uniformer modell 1873.

– De flesta som doktorerade samtidigt som mig avvaktar med att promoveras, berättar Martin Mickelsson. Men jag åker snart till Zimbabwe för ett postdok-projekt och kommer att vara utomlands till 2024 och då missar jag tidsramen för att promoveras.

Ensam i lägenheten men många besök

Doktorspromotionen är en symbolisk övergångsceremoni i universitetsaulan för de som tagit doktorsexamen. Men nu fick de som promoverades och åhörare följa det hemma eller på annan plats via dator. I universitetetsaulan befann sig bara rektor, promotorer, ceremonipersonal och eldledningen för fältartilleriet.

Martin Mickelsson var ensam i sin lägenhet under ceremonin. Men han hade skapat ett socialt sammanhang genom att bjuda in vänner, familj, kollegor och samarbetspartners till ett zoomrum där han också streamade direktsändningen.

– På det sättet kunde fler delta, det blev mer tillgängligt. Det kom och gick kanske femton-tjugo personer under de timmar som ceremonin varade och vi kunde prata med varandra, skåla och reflektera över ceremonin istället för att få träsmak av att sitta i aulan, ler Martin Mickelsson.

Martin fick besök i zoomrummet av kollegor från Lettland och flera kollegor från Campus Gotland som aldrig varit på en promotion i universitetshuset fick möjlighet att vara med.

– Det är flera som hört av sig efteråt och berättat att det var kul att vara med via mitt zoomrum. Många var positivt överraskade över hur bra det blev, berättar Martin Mickelsson och skrattar.

Annorlunda på distans

Normalt sett binds lagerkransar för doktorer inom filosofiska fakulteter men så blev det inte i år. Martin Mickelsson hade därför ingen lagerkrans att sätta på sig under ceremonin.

– Det gick jag tyvärr miste om. Min mamma som också doktorerat inom filosofisk fakultet har kvar sin lagerkrans. Men jag förstår att det logistiskt blev oöverstigligt.

Pampigt med storbild

Efter att ha fått hederstecknen förs de nya doktorerna över trapporna på talarstolen eller parnassen som det heter i promotionssammanhang.

– Det var annorlunda i år men ceremonin genomfördes och togs på allvar. Min mamma som själv promoverats konstaterade att jag fick hela akten med tal och musik för mig själv eftersom jag var ensam om att promoveras vid min fakultet. Jag blev inte en i mängden. Jag hade också ordnat så att direktsändningen visades på storbild här hemma, så det blev pampigt för mig, skrattar Martin Mickelsson.

 

PS. När det här publiceras har frågan om lagerkransen lösts. Efter att ha faktagranskat artikeln ordnade ceremonipersonalen så att Martin Mickelsson fick en lagerkrans till slut. DS