Att alla lärosäten sköt upp promotionerna under våren kan påverka de långsiktiga möjligheterna att beställa svenska doktorshattar.
– Ja, det är en märklig situation för oss. Det är många som avstår från att beställa Svartvitt porträttfoto.doktorshatt när promotionerna inte blir av, säger Lisa Franzén, hattmakare med mästarbrev vid Franzéns Hattmakeri. Det ser inte ljust ut för nästa halvår, några lärosäten har till och med skjutit upp promotionerna till 2022.

Doktorshatten, doktorsringen och diplomet är de tre insignierna, eller yttre kännetecken, som visar att någon har erhållit doktorsexamen.

Anpassas för varje individ

Bildtext: Brättet tillverkas av kraftig bomullsväv där shellacksflingor smälts in i väven för att göra den stel.

Doktorshatten tillverkas på beställning efter personens huvudmått och det finns endast två hattmakare i Sverige med gesäll- och mästerbrev. De tillverkar efter en metod som togs fram i Frankrike i mitten av 1800-talet och både verktyg, metoder och material har förblivit i stort sett oförändrade sedan dess.
– Verktygen vi använder har ofta gått i arv i generationer, de tillverkas inte längre och vi får reparera dem själva när de går sönder.

Komplex tillverkning

Lisa Franzén berättar att doktorshatten är för komplex för maskintillverkning.
– Alla människor har olika huvudform - ofta ovala på olika sätt - och för att en hård hatt ska sitta bekvämt måste den anpassas efter bärarens huvudform. Dessutom är det komplext och svårt att tillverka en hatt som inte är rund maskinellt, det är knappast någon kommersiellt gångbar produkt.

Bildtext: Hattens stomme tillverkas av tunn bomullsväv som doppas i vattenlack för att tyget ska bli stelt. När väven torkat skärs delarna ut efter individuellt anpassade mallar. Delarna sammanfogas över en hattstock som motsvarar kundens huvudstorlek.

Inköp vart fjärde år

Varenda liten detalj på doktorshatten är specialtillverkad och måste beställas i stora partier för att tillverkas. Till exempel kläs de svenska doktorshattsmodellerna med ripstyg, en vävteknik där varpen bildar mönstret, och det svarta ripsbandet runt hatten och i rosetten ska vara ett ripsband med stadkant (högre trådtäthet).
– Vi köper in tyg vart fjärde eller femte år. Eftersom tyget bara används i den svenska doktorshatten måste vi specialbeställa och köpa en hel omgång tyg för att någon ska tillverka tyget.

Två traditioner

Doktorshatten har sett olika ut genom seklen sedan traditionen uppstod i slutet av 1500-talet. Under 1800-talet liknande doktorshatten den vi använder idag men dagens doktorshatt fick sitt nuvarande utseende först efter första delen av 1900-talet.

I Sverige finns i huvudsak två olika traditioner av hur doktorshatten ska se ut. Dels finns den modell som används vid Uppsala universitet och vid de flesta andra lärosäten i Sverige dels den modell som används vid Lunds universitet och några ytterligare lärosäten i södra Sverige. Den lundensiska doktorshatten skiljer sig åt genom att dess brätte är veckat och på baksidan finns en liten rosett och två band.

De olika fakulteterna markeras genom spännets utformning, med undantaget för teologisk fakultet som inte har något spänne utan endast svart rosett.

Bara för de som promoveras

Den disputerade håller hatten i sin hand i processionen och sätter på sig hatten när respektive fakultetspromotor inleder sin del av promotionsakten, inledningen markeras också med två salutskott som hörs över stora delar av Uppsala.

Lisa Franzén berättar att de är väldigt noga med att inte lämna ut några doktorshattar utan att stämma av med respektive lärosäte.
– Bara den som promoverats har rätt att bära doktorshatten och jag ser mig som beskyddare av insignierna även om en del som precis börjat doktorandstudierna blir frustrerade när de inte kan beställa. Men doktorshatten är inte någon kommersiell produkt.

Doktorshatten hotad av pandemin

Lisa Franzén berättar om problemet att kunna bevara kunskapen att tillverka en doktorshatt nu när beställningarna har gått ner på grund av inställda eller uppskjutna promotioner. Största delen av omsättningen kommer från doktorshattar och planeringen ligger ofta ett och halvt år framåt för att kunna beställa allt specialmaterial.
– Jag är en stolt nörd som hattmakare och jag och min lärling är nästan ensamma att föra vidare ett helt kulturarv i Sverige. Doktorshatten är en del av en tradition som vi ska vara stolta över. Promotionen är inte bara vilket event som helst. Det är en ceremoni som vi bör vara vördnadsfulla.

– Som hattmakare kan vi ställa om till andra produkter, regeringens stödåtgärder har som krav att man som företagare ska ställa om verksamheten, men vad händer då med svenska doktorshatten och de traditioner den står för?