Samverkanspriset belönar den eller de universitetsanställda som utvecklat samverkan som bidragit till samhällsnytta och beständiga relationer. Beslut om stipendiet fattas av förbundsstyrelsens ordförande i samråd med rektorerna

Hanna Ellis, doktorand vid institutionen för kemi får Uppsala läns samverkanspris och stipendium 2015 med motiveringen:

Hanna Ellis har utvecklat samverkan inom länet via flera olika plattformar; Skolceller, SciFest, Levande frågelådan samt SciCafé. Hon strävar efter och lyckas med att involvera regionens grundskolebarn och gymnasister, men även allmänheten, inom bl.a. kemi, teknik och Hållbar utveckling. Framgången kommer både av ett stort engagemang och stor pedagogisk förmåga.

Hanna Ellis har en lyhördhet som gör att utvecklingen av samverkansplattformarna sker naturligt, hon är dessutom professionell och entusiasmerande.

Utmärkande för Hanna är att hon vid sidan av sina åtaganden brinner genuint för samverkan och tredje uppgiften. Hennes sätt att prata om frågorna och den inspiration hon förmedlar sprids internt likt ringar på vatten och har gjort att fler engagerar sig i samverkansfrågor.

Cecilia Sundberg, fil dr, forskare vid institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet får ta emot samma pris.

Priset delas ut i samband med regionförbundets fullmäktigesammanträde den 10 december 2015, då håller pristagarna en kortare föreläsning om sina insatser.

 

Bedömningskriterierna för Samverkanspriset är:

  • Samverkan ska tydligt bidra till samhällsnytta.
  • Samverkan ska bidra till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Samverkan ska vara ömsesidig och bidra till dialog för kunskapsutbyte.
  • Samverkan ska avse såväl uppnådda som potentiella resultat.

Totalt kom elva nomineringar in, sex för UU och fyra för SLU, en nominering var delad mellan lärosätena.