– Djurförsök väcker blandade känslor och djurförsöksfrågor är komplexa. Samtidigt har de som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett viktigt ansvar att informera om djurförsök, lagar och regler och etik, säger Madeleine Durbeej-Hjalt. Hon är huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet och den som ansvarar för innehållet på djurforsok.info.

Webbplatsen besöks främst av lärare och ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Utöver information om vad djurförsök är, hur och varför de görs samt lagar och regler, har webbplatsen en omfattande del om etik. Det finns även ett antal övningar och aktiviteter för skolan med tillhörande lärarhandledningar.

Användarna i fokus

Innan webbplatsen gjordes om genomfördes en omfattande förstudie med bland annat intervjuer med användare. Webbplatsen utformades och utvecklades sedan med funktionalitet baserad på användarnas behov. 

Samarbetet är organiserat i en styrgrupp, en ansvarig redaktör och ett rådgivande redaktionsråd. Uppsala universitet har en representant i både styrgruppen och redaktionsrådet.

Vetenskapsrådet ansvarar för innehåll, drift och redaktör samt står för en tredjedel av kostnaderna. De åtta lärosätena står för resterande kostnader.

Om du har tips, frågor eller synpunkter på webbplatsen, kan du skicka dem till redaktionen@djurforsok.info.