Beslutet togs av rektor den 30 mars och ersätter tidigare beslut.

Andra förändringar jämfört med tidigare är att det normalt ska krävas passerkort och kod för att komma in i universitets lokaler – vilket gäller både studenter och medarbetare.

I beslutet lyfter man också fram vikten av att hålla avstånd till varandra (social distansering) i lokalerna.

När det gäller att jobba hemifrån så bör alla medarbetare komma överens om detta med sin chef – om och när arbetsuppgifterna tillåter. Medarbetare som tillhör en riskgrupp, eller är sammanboende med person i riskgrupp, bör dessutom beredas möjlighet att arbeta hemifrån så långt det är möjligt.

Läs mer om vad rektorsbeslutet innebär.