Disclaimern är en del i Uppsala universitets anpassning till de nya bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Att kommunicera med e-post är oftast en personuppgiftsbehandling och bestämmelserna innebär bl.a. att universitetet måste informera personer vi har kontakt med om hur vi behandlar deras personuppgifter. Efter introduktionen kommer disclaimern att tonas ner så att den inte blir så dominerande.

Uppsala universitet beklagar om disclaimern uppfattats negativt. Avsikten är den motsatta, att visa att personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.

Kontaktperson: Jacob Håkansson, dataskyddsombud