Under två dagar fick ledningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci ett betydelsefullt besök från dr Young Park och Sung-Jong Lee från National Research Foundation of Korea (NRF) samt dr Kyung-ho Yo, president för Hallym University Medical Center.

– Vi hade tema hälsodata, digitalisering och användning i hälso- och sjukvården samt kommersialisering, berättar Karin Forsberg Nilsson, dekan vid medicinska fakulteten och värd för besöket. Några av våra vassaste forskare på området presenterade och även UU Innovation var med vid besöket. Det var roligt och givande att våra koreanska gäster var så nöjda med programmet. Vi såg många möjliga synergieffekter där Sverige och Korea arbetar väldigt bra tillsammans.

– Flera av de projekt som presenterades väckte ett stort intresse hos våra koreanska besökare. Det kom upp väldigt konkreta idéer om hur det skulle kunna leda till utökad samverkan, exempelvis samarbete kring olika hälsodatalösningar säger Karin Forsberg Nilsson.

Värdefulla och givande möten

Delegationen från National Research Foundation fick se och möta forskare från flera delar av den kliniska och prekliniska verksamheten vid vetenskapsområdet. De besökte bland annat EpiHubben, SweDeliver, ScilifeLab, DDLS-programmet, U-print, Affinity Proteomics och Uppsala Antibiotic Center.

– Det var intressant att möta och diskutera med representanterna från Hallym Medical Center och från NRF under besöket, säger Christel Bergström, prodekan för samverkan vid Uppsala universitet. Det finns säkert många bra möjligheter till samarbeten framåt.

– Det är alltid roligt att höra hur det fungerar i andra länder, fortsätter Hillevi Engström, som tillsammans med Nhils Forslund, båda affärsrådgivare vid Uppsala University Innovation, pratade om valorisation av forskningsresultat från Uppsala universitet. Jag tycker att de ligger långt framme gällande digital hälsa och i hälsovården i Korea. Sen är det värdefullt att även vi Uppsalaforskare träffas och diskuterar med varandra.

Förhoppning om framtida samarbete

Dagarna avslutades med ett gemensamt möte i universitetshuset. Deltagarna presenterade olika aspekter kring digitala hälsosystem och teknisk kommersialisering både i Sverige och i Korea. Man diskuterade aktuella framsteg diskuterades men även utvecklingen som förväntas ske inom tio år. Det framkom att det finns goda förutsättningar för framtida samarbeten.

– Flera strålande idéer har kommit fram vid vårt möte säger dr Young Park från National Research Foundation of Korea. Uppsala universitet har redan kommit långt med utvecklingen av digitala hälsovårdssystem.

– Jag kan redan se många möjligheter för samarbeten inom hälso- och sjukvårdsystem mellan Hallym University Medical Center och Uppsala universitet, tillägger dr Kyung-ho Yo, president för Hallym University Medical Center. Det finns flera idéer och en förhoppning om ett djupare samarbete mellan dessa institutioner.

Utbyte av kunskaper om verksamheter i Korea och Sverige

– Det var intressant att det exempelvis inom genomiken pågår det liknande projekt i Korea för att kunna hantera de stora datamängderna. Det är viktigt att få tillgång till den stora potential som finns för forskning och klinikanvändning, säger Ulf Gyllensten, professor i molekylär medicinsk genetik och Scientific Director för SciLifeLab Clinical Genomics, som presenterade om implementering av precisionsmedicin i ett regionalt organiserat hälso- och sjukvårdssystem i Sverige.

– Det var även roligt att de var så intresserade av att höra hur vi gör här på Uppsala universitet inom vårddata och kommersialisering, berättar Johan Sundström, professor i epidemiologi och kardiolog vid Akademiska sjukhuset, som presenterade om framtida kliniska forskningsmetoder. Vi lärde oss mycket om verksamheterna i Korea och de har kommit väldigt långt i många avseenden. Genom deras kultur tror jag att de har möjlighet att genomföra stora förändringar och visioner.