Som en aktivitet i arbetet med att konsolidera universitetets IT-miljö kommer det trådlösa nätet UpUnet-S avaktiveras den 30 juni 2022. Detta för att tekniken är förlegad och ersättaren Eduroam för anställda och studenter har funnits under en längre tid. Det trådlösa gästnätet UU-Guest är numera standard för gäster och besökande forskare och lärare.

De fasta nätverken UpUnet för anställda samt UpUnet-S för studentorganisationer och datorsalar på campus kommer även fortsättningsvis vara i bruk. 

Alla anställda och studenter bör i första hand använda Eduroam för trådlös access till internet. Vid behov kan anställda och studenter med universitets-ID (AKKA-ID) använda sin användarinformation och lösenord A för att logga in på UU-Guest utan att skapa ett tillfälligt konto.

► Information om Eduroam

► Information om UU-Guest