Southern African-Nordic Centre (Sanord) grundades 2007 med syfte att främja samarbeten och hjälpa medlemsuniversiteten att möta globala och lokala behov.

Temat för konferensen 2022 är "Finding Solutions: The Nexus Between SDGs and South-North Partnerships", med fokus på följande teman:

  • sjukvård och utbildning
  • ombilda syd-nord-samarbeten under den fjärde industriella revolutionens era
  • lösningar för högre utbildning för global förändring
  • lärarutbildning: Mot generation 4.0
  • innovation och kommersialisering
  • inhemska kunskapssystem: sammanslagning av epistemologier.

Utlysningen är öppen till 31 maj 2022.