I debattartikeln skriver de tre styrelseordförandena att: "Universitet och högskolor hyr sina lokaler främst av statsägda Akademiska hus AB. Under senare tid har staten kammat hem mellan nästan 2,5 och 3 miljarder kronor årligen i utdelning från bolaget. Det är inte rimligt att staten kräver tillbaka så mycket av de pengar som staten anslår till utbildning och forskning."

De konstaterar i debattartikeln att de anmärkningsvärt höga hyreskostnader som staten debiterar sina lärosäten riskerar att slå tillbaka mot lärosätenas kärnuppgift med utbildning och forskning.

De konstaterar att "Det kan vara ändamålsenligt att en myndighet eller ett statligt bolag förvaltar samhälls­institutionernas fastigheter. De bör kunna ta ut hyror som täcker förvaltningens kostnader. Men de ska inte vara vinstdrivande och agera som om de vore en hyresvärd bland andra på lokalhyresmarknaden."