SSF betonar i presentationen av sitt beslut hur strategiskt viktigt det är för svensk forskning att detta viktiga kunskapsutbyte mellan akademi och industri sker.

SSF belönar i och med årets utdelning projekt som har verksamhet inom stiftelsens samtliga områden; naturvetenskap, teknik och medicin.

Följande forskares projekt vid Uppsala universitet beviljas medel:

  • Dragos Dancila – Energieffektivare lågenergetiska partikelacceleratorer
  • Bo Segerman – Tolkning av genetisk variation i mikroorganismer
  • Jens Sjölund – Inlärning av numeriska metoder för specifika ändamål
  • Tobias Wrigstad – Spridning av minneshanteringsforskning i IT-industrin
  • Di Yuan – Robust optimering för växande stamnät av mobilnät
  • Aida Zuberovic Muratovic – Bekämpning av klimatförändringar i svensk skaldjurproduktion

Ytterligare åtta projekt från svenska lärosäten och myndigheter får finansiering – hela listan finns på SSFs hemsida. Totalt 14 projekt får finansiering. SSF avsätter årligen 15 miljoner kronor till programmet.